แผ่นรอง - Mat

แผ่นรอง - Mat

แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั้นเป็นโมฆะ) มีส่วนช่วยซับแรง ลดแรงกระแทกขณะเล่น ช่วยลดอัตราการเสียหายของแก้วสแต็คกรณีที่ผู้เล่นใช้แรง down stack มากเกินไป และยังมีส่วนช่วยลดเสียงดังในการเล่นอีกด้วย


** ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป.. ในสนามการแข่งขันของสมาคมกีฬาสแต็คจะใช้แผ่นรอง Gen5 และ Timer - G5 ตามกฎกติกาของสมาคมกีฬาสแต็คโลก


 • 03521_815.jpg
  แผ่นรอง - Mat (MAT 014)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั้นเป็นโมฆะ) ม...
  ฿800
  มีสินค้า


 • g4 black hex 3.jpg
  แผ่นรอง - Mat Black Hex (MAT 019)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั้นเ...
  ฿800
  สินค้าหมด


 • G4 Black Flames 3.jpg
  แผ่นรอง - Mat Black Flame (MAT 011)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั้...
  ฿800
  สินค้าหมด


 • g4 digital white 3.jpg
  แผ่นรอง - Mat Digital White (MAT 017)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งน...
  ฿800
  มีสินค้า


 • g4 neon bubble 3.jpg
  แผ่นรอง - Mat Neon Bubbles (MAT 018)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั...
  ฿800
  มีสินค้า


 • g4 storm 3.jpg
  แผ่นรอง - Mat Storm (MAT 016)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั้นเป็นโ...
  ฿800
  มีสินค้า


 • Mat Civilize White.png
  แผ่นรอง - Mat Civilize White (MAT 020)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้ง...
  ฿800
  มีสินค้า


 • Mat Emerald Line.png
  แผ่นรอง - Mat Emerald Line (MAT 021)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั...
  ฿800
  มีสินค้า


 • Mat Scarlet Lane.png
  แผ่นรอง - Mat Scarlet Lane (MAT 022)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั...
  ฿800
  มีสินค้า


 • Mat Color Run.jpg
  แผ่นรอง - Mat Color Run (MAT 023)แผ่นรอง หรือ Mat มีประโยชน์ในการเล่นสแต็ค คือ เพื่อให้ผู้เล่นทราบพื้นที่ที่กำหนดให้เล่นในตอนแข่งขัน (หากเล่นออกนอกพื้นที่จะมีผลให้การเล่นครั้งนั้นเ...
  ฿800
  มีสินค้า


 • G5 Timer and Pro Mat2.JPG
  แผ่นรอง Pro Mat GEN5 (MAT 024) แผ่นรอง Gen5 ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ Timer - G5 (Timer - G5 ไม่สามารถใช้กับ Mat รุ่นอื่นได้)
  ฿800
  สินค้าหมด


 • Pro Mat G5_Black Flames.png
  แผ่นรอง Mat G5 Black Flame (MAT 025) แผ่นรอง Gen5 ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับ Timer - G5 ลายไฟ สีสันสดใส (Timer - G5 ไม่สามารถใช้กับ Mat รุ่นอื่นได้)
  ฿800
  มีสินค้า

Visitors: 864,041