ติดต่อเรา

บริษัท เรดเพนซิล จำกัด 

ผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนและบุคคลทั่วไปของสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) และเป็นผู้แทนในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Speed Stacks ในประเทศไทยแต่เพียงเจ้าเดียว  โดยได้รับลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก Speed Stacks ประเทศสหรัฐอเมริกา   อีกทั้งสินค้าทุกอย่างได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมาคมกีฬาสแต็คโลก
 
 
 
สินค้าของเรา
 
สินค้าของบริษัทเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา  เมื่อท่านซื้อสินค้าของบริษัทฯ ท่านจะได้รับสิทธิในการสมัครเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาสแต็คทุกสนามและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัทฯ และสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) อีกด้วย
 
 
 
ข้อควรระวัง : โปรดระวังสินค้าลอกเลียนที่ไม่ได้มาตรฐาน
 
 
 
โทร  :  086 338 4207 (จันทร์ - เสาร์ // 09:00-20:00 น.)
Fax  :  02 160 4505
Line ID : speedstacksthailand
Visitors: 890,732