Snap Top - Yellow Fury

Snap Top - Yellow Fury (SNT 010)

Snap Top ลูกเล่นใหม่สำหรับ Stacker ที่ชื่นชอบการสะสมไม่ชอบอะไรเดิมๆ

Snap Top เป็นอุปกรณ์ใช้ตกแต่งที่ก้นแก้ว (แก้วชนิดที่มีแกนเก็บ)

ใน 1 ชุดจะมี 12 ชิ้น สำหรับติดก้นแก้วทั้ง 12 ใบ

เพียงแค่เปลี่ยน Snap Top ให้เข้ากับ Mood & Tone ของเราในแต่ละวัน

Snap Top มีหลายลายให้เลือก 

 

฿280
จำนวน: มีสินค้า

 • Atomic Black.jpg
  Snap Top - Atomic Black (SNT 001) Snap Topลูกเล่นใหม่สำหรับStackerที่ชื่นชอบการสะสมไม่ชอบอะไรเดิมๆ Snap Topเป็นอุปกรณ์ใช้ตกแต่งที่ก้นแก้ว (แก้วชนิดที่มีแกนเก็บ) ใน 1 ชุดจะมี 12 ชิ้...
  ฿280
  มีสินค้า


 • Atomic Silver.jpg
  Snap Top - Atomic Silver (SNT 002) Snap Topลูกเล่นใหม่สำหรับStackerที่ชื่นชอบการสะสมไม่ชอบอะไรเดิมๆ Snap Topเป็นอุปกรณ์ใช้ตกแต่งที่ก้นแก้ว (แก้วชนิดที่มีแกนเก็บ) ใน 1 ชุดจะมี 12 ชิ...
  ฿280
  มีสินค้า


 • Monster Mouth.png
  Snap Top - Monster Mouth (SNT 006) Snap Topลูกเล่นใหม่สำหรับStackerที่ชื่นชอบการสะสมไม่ชอบอะไรเดิมๆ Snap Topเป็นอุปกรณ์ใช้ตกแต่งที่ก้นแก้ว (แก้วชนิดที่มีแกนเก็บ) ใน 1 ชุดจะมี 12 ชิ...
  ฿280
  มีสินค้า


 • Pet Peeve.jpg
  Snap Top - Pet Peeve (SNT 007) Snap Topลูกเล่นใหม่สำหรับStackerที่ชื่นชอบการสะสมไม่ชอบอะไรเดิมๆ Snap Topเป็นอุปกรณ์ใช้ตกแต่งที่ก้นแก้ว (แก้วชนิดที่มีแกนเก็บ) ใน 1 ชุดจะมี 12 ชิ้น ส...
  ฿280
  มีสินค้า

Visitors: 823,927